BAĞLUM’UN TARİHÇESİ 

1175 rakımlı Bağlum; 1530 yılında Anadolu Vilayetinin Ankara Kazasına bağlı bir köy olup, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün yayınlandığı 438 numaralı, Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu defteri(937-1530) isimli eserde;
Bağlum 1530 yılında 37 hane olup, 354. sayfada görüldüğü gibi 19 hanesi Timar’a (Osmanlı Devleti zamanında ordunun büyük bir kısmını oluşturan sipahilere gelir olarak ayrılan arazilere Timar denir. Yüksek dereceli görevli memura ayrılan araziye Zeamet, Padişahlara gelir olarak ayrılan arazilere de Has adı verilir.) ayrılmıştır. Bu 19 hanenin yıllık geliri 1369 akçe olarak kaydedilmiştir. 372. sayfadaki kayıttan geri kalan 18 hanenin Musa, İsa, Yusuf ve Ahmed isimli şahıslara mülk olarak verildiği kaydı vardır. Bu 18 hanenin yıllık geliri de 2738 akçe olarak yazılmıştır.
Bu kayıttan anlaşılacağı üzere Bağlum 1530 yılında 37 hane olarak kaydedilmiş olup çevresinde Ovacık 21 hane, Pursaklar 13 hane ve Kösrelik’in 17 haneden müteşekkil olduğu, Ayrıca Bağlum’un hane sayısı olarak da bu dört köy içerisinde en büyüğü olduğunu söylemek mümkündür.
Bağlum Beldesi 1968 yılına kadar köy statüsünde muhtarlıkla idare edilmiş, 1968 senesinden sonra ise müstakil belde belediyesi olarak hizmet vermiştir. Nüfusu 2 binin altında olan 869 belde belediyesi ve büyükşehir sınırları dahilindeki ilk kademe belediyelerin tüzel kişiliklerini kaldıran 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı belediye yasasının kabulüyle Bağlum Beldemizin müstakil belediyelik statüsü ortadan kaldırılmış, 2009 mahalli idareler seçimlerinden sonra Keçiören’e bağlanmıştır.
Merkeze 13 km uzaklıkta kuzeyde Sirkeli,Çalseki,Sarıbeyler ve Kösrelik Köyleri, Güneyde Ufuktepe,Uyanış, Bademlik ve ovacık mahalleleri ile Keçiören ilçesi; Doğuda Pursaklar, Saray ve Mahmudiye, Batıda is Memlik,Yakacık,İvedik köyleri ile çevrilidir.
Aynı zamanda Bağlum Ankara’nın bunaltıcı ve sıkıcı ortamından kurtulup nefes almak isteyenler içinde bir dinlenme ve stres atma yeridir. Hızla artan nüfusu ve coğrafi konumu itibari ile de Ankara’nın en gözde mekanlarından biri olmaya adaydır.Ayrıca başta Abdülhakim Arvasi Hazretleri ve Mustafa Asım Köksal Hocaefendi olmak üzere daha birçok Allah dostunu bağrında misafir etme şerefine ulaşmış ender mekanlardan biridir.